Member Login
Lost your password?

30.4.2011 Impressies uit het leven van Obonya’s pups30.4.2011 Impressionen aus dem Leben von Obonya’s Welpen30.4.2011 Impressions out of the life of Obonya’s puppies

May 1, 2011
By

Het is een ontzettend groot genoegen, toe te mogen kijken, wat voor een prachtige en ongelooflijk stabiele en sociale moederhond Obonya is. De reden, om Obonya dit nest mogelijk te maken, was Obonya’s fantastisch wezen en gedrag, haar uitmuntende genetische lijn, waar velen van haar voorouders een bovengemiddelde leeftijd bereikt hebben en op de laatste plaats haar zeer goede showresultaten die zij behaald heeft. Daarnaast ben ik ervan overtuigd, dat elk levendig wezen het beter doet op adequate voeding, en bij honden is dit gevarieerde vers vlees voeding.

Nogmaals dank aan Moeder Natuur, dat tot zo ver alles zo voorspoedig en gelukkig verlopen is: de dracht, de geboorte, de opvoeding, de gehoortest en de ontwikkeling van de pups. Al mijn vrienden en kennissen bedankt voor jullie lieve medewerking en hulp, want ook een goede socialisatie van de kleintjes is van wezenlijk belang voor hun toekomstig leven. Er zijn nog maar enkele dagen, dat de kleintjes bij ons mogen blijven, en de tranen zitten bij mij erg hoog. Ons kleine meisje Anna Tevka blijft bij ons en bij moeder Obonya, want zij lijkt in alles het meest op Obonya. We zullen zien, hoe zij het gaat doen op shows, maar als zij op moeders gaat lijken qua gedrag en gezondheid, zijn wij al zeer dankbaar. Erg leuk is ook, Anna Aida, het mooie meisje dat met haar kopje het meest op papa Farao lijkt, blijft bij mijn vriendin Mieke in Enschede! En deze twee zullen ook weer samen opgroeien, net zo als Obonya en haar vriendin Jill!

Alle pups zijn nu gereserveerd, alleen Anna Ariella, volgens de fokkers van Obonya het mooiste meisje, wacht nog op het onderzoek voor een volledig gebit, want dit is in Duitsland een vereiste om ook goed te kunnen presteren op shows. Laten we hopen, dat ook dit voorspoedig verloopt. Een ieder bedankt voor het interesse in Obonya en haar pups. Volgende week komen weer foto’s, en wij zullen geregeld foto’s en informatie plaatsen van de verdere ontwikkeling van de kleintjes, met de medewerking van de toekomstige ‘familie maatjes’ van de kleintjes.

Veel plezier met de vele foto’s.

29-4-2011. Obonya's Pride

25.4.2011. Obonyas Pride

27-4-2011. Obonya's Pride

27-4-2011. Obonya's Pride

27-4-2011. Obonya's Pride

28-4-2011. Obonya's Pride & Bongo

28-4-2011. Obonya's Pride

28-4-2011. Obonya's Pride & Bongo

28-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride & Jill

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride & Jill

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

30-4-2011. Obonya's Pride 'Anna Bella' & 'Trui'

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack), Sir A Clown of The Three Turnips (Fasco).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir A Clown of The Three Turnips (Fasco).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack), Sir A Clown of The Three Turnips (Fasco).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack), Sir A Clown of The Three Turnips (Fasco).

http://www.youtube.com/watch?v=e6gr3XhHO9QEs ist wirklich mehr als schön, mitmachen zu dürfen, welch eine unglaublich stabile und soziale Mutterhündin Obonya ist. Der Grund, Obonya diesen Wurf möglich zu machen, war auch ihr fantastisches Wesen und ihr traumhaftes Verhalten, ihre ausgezeichnete Genetische Linie, wo viele ihrer Vorfahren ein sehr hohes Alter erreicht haben und letztendlich auch Obonya’s gute showerfolge. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass jedes Lebewesen adäquate Ernährung nötig hat, und bei Hunden ist dies eine Variation an Frischfleischfutter. Das hat Mutter und ihren Welpen gut getan!

Nochmals, wir danken Mutter Natur sehr herzlich dafür, dass alles bisher so gut verlaufen ist: die Trächtigkeit, die Geburt, die Erziehung, der Gehörtest und die Entwicklung der Welpen. All meinen Freunden und Bekannten ein großes Dankeschön für eure Mitarbeit und Hilfe, da auch eine sehr gute Sozialisation wesentlich wichtig ist für das weitere Leben von Obonya’s Welpen. Es sind leider nun nur noch einige Tage, dass die Kleinen bei uns bleiben werden, und ich bin den Tränen nahe. Unser kleines Mädel Anna Tevka wird bei uns und ihrer Mutter Obonya bleiben, da sie ihrer besonders liebenswerten Mutter in Allem am meisten ähnlich ist. Wir werden sehen, ob sie sich auf Shows beweisen wird, aber wenn sie ihrer Mutter in Punkto Gesundheit und Verhalten ähnlich wird, sind wir sehr glücklich. Anna Aida, das hübsche Mädel, das sehr ihrem Vater Farao ähnlich sieht, wird bei meiner Freundin Mieke in Enschede wohnen. Die zwei Kleinen werden auch wieder gemeinsam aufwachsen, so wie Obonya und ihre Freundin Jill.

Alle Welpen sind reserviert, nur Anna Ariella, laut Obonya’s Züchter das hübscheste Mädel, wartet noch auf ihr Zahnröntgen, da sie ohne komplettes Gebiss in Deutschland auf Shows keine Erfolge haben kann. Lassen wir hoffen, dass auch dies einen guten Verlauf haben mag. Jedermann bedankt für das Interesse in Obonya und ihre Welpen. Nächste Woche gibt es wieder neue Fotos und wir werden mit mit Hilfe der zukünftigen Besitzer den Welpen folgen bleiben!

Viel Spaß mit den vielen Fotos!

29-4-2011. Obonya's Pride

25.4.2011. Obonyas Pride

27-4-2011. Obonya's Pride

27-4-2011. Obonya's Pride

27-4-2011. Obonya's Pride

28-4-2011. Obonya's Pride & Bongo

28-4-2011. Obonya's Pride

28-4-2011. Obonya's Pride & Bongo

28-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride & Jill

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride & Jill

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

30-4-2011. Obonya's Pride 'Anna Bella' & 'Trui'

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack), Sir A Clown of The Three Turnips (Fasco).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir A Clown of The Three Turnips (Fasco).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack), Sir A Clown of The Three Turnips (Fasco).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack), Sir A Clown of The Three Turnips (Fasco).

http://www.youtube.com/watch?v=e6gr3XhHO9QIt is really a pleasure to watch how stable and social Obonya behaves. The reason to breed this litter was Obonya’s nature and character, her excellent genetic line with many ancestors reaching above-average age, and at last the good show results. Furthermore, I’m convinced that all living-beings perform better on good food, in the case of dogs this means raw meat.
Once more again, thanks to Mother Nature, that all went well: the pregnancy, the birth, the growth, the hearing-test and the development of the pups. I would like to thank all my friends and acquaintances for their collaboration and assistance, contributing to the socialization of the pups a fundamental asset for their future life. It is only but a few days that the pups will remain with us and tears burst easily. Our little girl Anna Tevka stays with us and her mother Obonya, because she looks most like her mother. We will see how she will perform on shows, but if she really develops like her mom we are fine and grateful. Very nice is that Anna Aida, who resembles most her father Farao, stays with my close friend Mieke in Enschede! And they will grow up together like Obonya and her friend Jill.

All pups are now reserved, but Anna Ariella, according to Obonya’s breeders the most beautiful girl, is still awaiting the dental examination, a requirement in Germany to perform well on shows. Let’s hope this goes ok too. I’d like to thank you all for your interest in Obonya and her pups. Next week I will put more pictures and in the future I will put photographs of the further development of the pups in collaboration with their future families.

Enjoy the pictures.

29-4-2011. Obonya's Pride

25.4.2011. Obonyas Pride

27-4-2011. Obonya's Pride

27-4-2011. Obonya's Pride

27-4-2011. Obonya's Pride

28-4-2011. Obonya's Pride & Bongo

28-4-2011. Obonya's Pride

28-4-2011. Obonya's Pride & Bongo

28-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride & Jill

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride & Jill

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

29-4-2011. Obonya's Pride

30-4-2011. Obonya's Pride 'Anna Bella' & 'Trui'

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack), Sir A Clown of The Three Turnips (Fasco).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir A Clown of The Three Turnips (Fasco).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack), Sir A Clown of The Three Turnips (Fasco).

30-4-2011. Obonya's Pride. Sir Be A Daimond of The Three Turnips (Mack), Sir A Clown of The Three Turnips (Fasco).

http://www.youtube.com/watch?v=e6gr3XhHO9Q

7 Responses to 30.4.2011 Impressies uit het leven van Obonya’s pups30.4.2011 Impressionen aus dem Leben von Obonya’s Welpen30.4.2011 Impressions out of the life of Obonya’s puppies

 1. Gisela Deelen on May 1, 2011 at 9:00 pm

  Super die foto met de pups achter in de auto, echt geweldig !!
  Hoe hebben jullie dat weer voor elkaar gekregen?
  Geniet nog van de laatste dagen met jullie lieve pupjes, en …….

  Tot woensdag,

  Gisela & fam.

 2. Marloes van Echt on May 1, 2011 at 9:14 pm

  Werkelijk leuk hoe zich Obonya’s pups ontwikkeld hebben! Ik ken je Maria, jij zult het de komende dagen erg moeilijk hebben. Maar wij zien elkaar bij op de UT met je kleine Anna Tevka!

  Groeten en sterkte, Marloes van Echt

 3. Kirsten on May 1, 2011 at 9:26 pm

  Hoi,
  Leuke site, ken jullie van het bos (en de hondenschool,) waar ik samen met mijn schapendoes en onze herder wandel.
  gr uit Enschede, Kirsten.

 4. Inez on May 2, 2011 at 2:49 pm

  Ik heb heerlijk genoten met het kijken naar de leuke foto’s en video’s.
  Dank je wel daarvoor, voor het zo goed bij houden van jullie internetsite.
  Ik wens jullie heel veel succes wanneer de pups naar hun nieuwe eigenaren gaan!

 5. Ginger on May 2, 2011 at 8:52 pm

  Hello!
  I have really enjoyed looking at your web pages. Good luck and thanks!

 6. Gabi Kellermann on May 2, 2011 at 8:54 pm

  Hallo,
  ein Kompliment für diese tolle Seite, einfach klasse! :-)
  Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute!

  Herzliche Grüße,
  Gabi Kellermann

 7. Marieke & Rydge on May 13, 2011 at 1:24 pm

  Hallo Maria,
  Wat heb je het toch mooi bijgehouden steeds allemaal met je verhaaltjes en vooral je mooie foto’s!Complimenten voor het geweldige nest dat de wereld erbij heeft dankzij jullie met z’n allen!Ik weet zeker dat de nieuwe baasjes erg veel plezier aan de pups gaan beleven!Een betere start als bij jullie kan een pup zich niet wensen volgens mij!
  (ik hoop dat je het niet al te zwaar hebt gehad tijdens het afscheid nemen!)Nu keert de rust terug en kun je je weer lekker op je eigen honden concenteren.1 troost,er blijven er altijd 2 heel dicht bij je in de buurt!
  Liefs,Marieke & Rydge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Tel. 0031(0)53-4335859 Mob. 0031-(0)6-22599760 becht_wagner@yahoo.com

NEWSNieuws

Pages